Friends link: jn0-521 jn0-521 jn0-521 jn0-521 jn0-521
Friends link: 400-101 400-101 400-101 300-115 300-115 300-115

Privacy verklaring

Over Deuxbleus

DeuxBleus fotografie, gevestigd aan de Kloosterweide 25, 6659ED te Wamel (voorheen Alsacelaan 36, 5627CC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://deuxbleus.nl
Kloosterweide 25, 6659ED Wamel (Gelderland)
telefoon: +31 6 44548759
Michelle Peeters is de eigenaar en Functionaris gegevensbescherming van DeuxBleus fotografie. Zij is te bereiken via info@deuxbleus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeuxBleus fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • e-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@deuxbleus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DeuxBleus fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze incidentele nieuwsbrief
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DeuxBleus fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat wij je gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om foto’s na te bestellen bewaren we je naam en email adres en de fotobestanden voor een periode van maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

DeuxBleus fotografie verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DeuxBleus fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeuxBleus fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deuxbleus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. DeuxBleus fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeuxBleus fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deuxbleus.nl